Tietosuojaseloste

Helmikuu 2020

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Easy Call Finland Oy
Y-tunnus: 2934935-3
Osoite: Lähteentie 1, 24910 Halikko AS

päivitetty 28.4.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Easy Call Finland Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
info(at)easycall.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Easy Call Finland Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään Easy Call Palvelun tuottamiseksi, tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi sekä Palveluun liittyvien asiakassuhteiden hoitoon, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja asiakasviestintään. Lisäksi tietoja käsitellään Easy Call Finland Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden tehtävien toteuttamiseksi ja suunnittelemiseksi sekä lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing), jonka johdosta saatat nähdä mainontaa esimerkiksi Facebookissa sellaisista tuotteista, joihin olet aiemmin tutustunut sivuillamme. Rekisteröidystä eli sinusta käsitellään ja voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue sekä kieli
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten palveluun rekisteröitymiseen liittyvät tiedot
• Palvelun laskutukseen, maksuihin, tilityksiin ja perintään liittyvät tiedot
• Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
• Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
• Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. Palveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
• Päätelaitetta ja sim-korttia koskevat perustiedot
• Palvelua, päätelaitetta ja sim-korttia koskevat tapahtumatiedot
• Palvelun käyttöön liittyvät paikka- ja osoitetiedot
• Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Easy Call Finland Oy ja OpenTaxi verkkosivustoilla ja -palveluissa
• Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
• Ajoneuvo- ja matkatiedot sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot, kuten rekisteröidyn lähettämät viestit
• Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
• Kuljettajan sijaintitietoa käytetään kohdentamaan asiakaskyselyt asiakkaan lähialueella oleville takseille ja näyttämään asiakkaille lähialueella olevien taksien määrä sekä sijainnit.
• Asiakkaan sijaintitietoa käytetään tilauksen lähtö- ja päätepisteiden määrityksesssä sekä kohdentamaan asiakkaan kyselyt lähialueella oleville takseille.
• Molempien sijaintitietoa käytetään asiakasturvallisuuden varmistamiseksi, palvelun analysointiin ja tilastointiin sekä lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Easy Call Finland Oy:ön. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Easy Call Finland Oy:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Easy Call Finland Oy:n sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Easy Call Finland Oy:n ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Easy Call Finland Oy voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa tai mikäli luovuttamiselle on olemassa Palvelun hoitoon, kehittämiseen tai muuhun vastaavaan perusteeseen liittyvä perusteltu syy.

Easy Call Finland Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Easy Call Finland Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Easy Call Finland Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

8. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan
Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Easy Call Finland Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus, milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Easy Call Finland Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojesi poistamista;
• peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
• saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse: info(at)easycall.fi

Easy Call Finland Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.