Kevyt ja helppo tapa yrittää

Miten aloitan taksiliikennetoiminnan?

Hae taksiliikennelupaa Traficomilta, jolla saat harjoittaa taksiliikennettä eli ammattimaista henkilöiden kuljettamista henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä. Tee myös ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta Traficomille, jos kuljetat pelkkää tavaraa (ilman matkustajia) taksiliikenteeseen käyttämälläsi ajoneuvolla, ja ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg.

Liikenneluvan nojalla saa harjoittaa ammattimaista liikennettä vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Luvanhaltijana voi olla oikeustoimihenkilö (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö) tai luonnollinen henkilö, joka harjoittaa ammattimaista liikennettä yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjä). Uusi taksiliikennelupa myönnetään 10 vuodeksi. Lupa on yrityskohtainen, ei enää ajoneuvokohtainen.

Tarvitset vain nämä

  1. Suorita taksinkuljettajan koe (noin 100 €)
  2. Lähetä taksinkuljettajan ajolupahakemus (noin 45 € )
  3. Perusta toiminimi (yritys). (noin 60 €, prh.fi)

 

Ajolupahakemus:

Sinulle voidaan myöntää taksinkuljettajan ajolupa, jos:

  1. olet saanut B-luokan ajokortin vähintään vuotta aiemmin Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa,
  2. et ole ajokiellossa,
  3. täytät ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset
  4. olet suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan kokeen ja
  5. sinulla ei ole luvan myöntämisen estäviä rikos- tai sakkorekisterimerkintöjä.

Taksinkuljettajan kokeessa on 30 monivalintakysymystä ja se kestää enintään 45 minuuttia. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi täysin oikea vastausvaihtoehto. 

Koe suoritetaan Ajovarman toimipisteissä.